Prvi tovrstni visoko kakovostni program usposabljanja v Sloveniji, namenjen tistim, ki se želijo usposobiti za poklic kinološkega vzgojitelja in kasneje kinološkega inštruktorja ter, ki želijo, s svojim znanjem in delom, pomagati psom in ljudem pri ustvarjanju kvalitetnega sobivanja.

 

POSTATI KINOLOŠKI VZGOJITELJ ali INŠTRUKTOR

Sanjski poklic za ljubitelje psov

Si predstavljaš, da se zjutraj zbudiš z mislijo, da je tvoj prvi službeni sestanek, srečanje s psom in njegovo družino v prečudoviti naravi, na svežem zraku, v sproščenem vzdušju? Zahvaljujoč tvoji pomoči bodo psi in njihovi skrbniki uspeli ustvariti posebno povezavo, ki jim bo pomagala odpraviti njihove težave in vzajemno osebnostno zrasti. In čeprav se bo delavno okolje lahko menjalo boš v sebi nosil vedno en poseben občutek zadovoljstva, sreče in izpolnjenosti, ker boš v stiku s psi, s sabo. Je lahko še kaj lepšega od tega?

 

Ne le poklic, ampak spremenjen način življenja

Postati kinološki vzgojitelj ali inštruktor ni samo služba, ampak način življenja. Želimo si stika z naravo, torej s tistim pravim in globokim delom nas samih. Želimo razumeti življenje, imamo strast do bioloških sistemov, skupinske dinamike, komunikacije in subtilnih signalov, ki si jih živali med sabo pošiljajo pri sporazumevanju. Želimo se učiti od njih in ponesti to njihovo modrost s seboj, kamor koli gremo. Ko smo s psi, se počutimo kot doma in vse dobi svoj smisel. Na vse to ne gledamo iz vidika znanstvenika, ampak z ljubeznijo in zavestjo, da psi niso otroci, ampak misleča in čuteča bitja, z specifičnimi potrebami, potrebami, ki jih včasih želimo zadovoljiti še pred našimi. Okrog živali in ljudi želimo ustvariti tako okolje, ki jim bo pomagalo izraziti njihove potenciale, torej postati in se razviti v najboljšo različico sebe.

To je osnovna vizija, ki jo ima ustanoviteljica akademije, Sara Čotar, in ki želi, da se vtisne v srca Slovencev, tako skrbnikov psov kot tistih, ki se amatersko ali profesionalno ukvarjajo s kinologijo in ki s tem doprinašajo veliko vrednost naši skupnosti.


 

Komu je program kinološkega vzgojitelja 1. stopnje namenjen?

Program 1. stopnje priskrbi udeležencu akademije osnovne veščine za vstop v svet novodobne kinologije in podlago za nadaljevanje šolanja v naslednjih dveh stopnjah kot vzgojitelj 2. stopnje in kinološki inštruktor za kognitivno-vedenjsko prevzgojo psov. Učencu nudi osnovna znanja za pravilno in korektno delo s psi, za bolj efektivno komunikacijo, kar so nepogrešljivi elementi pri delu za: 

● kinologe in vse strokovnjake v sektorju, ki želijo začeti z novim pristopom in razširiti svoje znanje

● odgovorne lastnike, ki želijo imeti poglobljen okvir znanja, s katerim bodo lahko pravilno živeli z novim družinskim članom

● upravljavce in prostovoljce zavetišč, ki želijo podlago za lažje in kvalitetnejše opravljanje svojega dela

● vzreditelje, ki želijo dvigniti raven njihove vzreje na višji nivo in doprinesti slovenski kinologiji

● tekmovalce v kinoloških disciplinah, ki želijo pridobiti več znanja za boljše razumevanje psa, za učenje pravilnih komunikacijskih tehnik in lažje doseganje boljših rezultatov

● dog sitterje, pasje sprehajalce, ki želijo imeti več kompetenc pri delu s strankami

● veterinarje in veterinarske tehnike, ki si želijo izpopolniti svoje znanje o psih ter na lažji in bolj zavesten način opravljati svoje klinično delo

● osebe, ki želijo biti kinološki vzgojitelji in delati v zavetiščih, psarnah, sodelovati s kinološkimi inštruktorji in vedenjskimi veterinarji ter pomagati lastnikom in njihovim psom pri vzgoji 

Program Akademije Mi2 je razdeljen na tri letnike, tri stopnje, ki smo jih zaradi edpidemije COVIDA-19 prestavili na:

1.   Kinološki vzgojitelj 1.stopnje (20. marec 2021)

2.   Kinološki vzgojitelj 2.stopnje (4. oktober 2021)

3.   Kinološki inštruktor za kognitivno-vedenjsko prevzgojo psov (cca jesen 2022)

20.marca 2021 začenjamo prvič v Sloveniji s Kinološkim vzgojiteljem 1. stopnje. Program prve stopnje bo potekal v Grgarju (Nova Gorica) in bo sestavljen iz 5 modulov (vikendov), ki bodo potekali 1x mesečno. En modul bo sestavljen iz dveh dni, vsak dan po 8h, torej 16h na vikend in skupno 80 ur teorije in prakse za prvo stopnjo (1.letnik).   V primeru poslabšanja epidemiološke slike s covid-19 bomo modul prestavili na naslednji možen termin.


Program bosta vodili Elisabetta Elianto in Sara Čotar. Predavanja bodo potekala v italijanščini, za prevod in powerpoint predstavitve v slovenskem jeziku bo poskrbljeno. 11.julija bo sledil praktični in teoretični del izpita, kjer bodo posamezniki s pozitivno oceno, prejeli naziv Kinološki vzgojitelj 1.stopnje in bodo lahko tako tudi napredovali v naslednji letnik.  

Udeleženec programa 1.stopnje bo pridobil osnovna znanja o psih (evolucija in pasme, zgodovina kinologije, komunikacija, percepcija, razvoj mladička) in prva temeljna znanja za delo na umirjanju in samokontroli psa, osredotočenosti, mediaciji in repozicioniranju, različnih načinov igranja, pravilnem pristopu in stiku s psom, osnov upravljanja psa na povodcu in na svobodi, pravilni uporabi nagrad, opreme itd.


EKIPA PREDAVATELJEV

Akademija Mi2 sodeluje z domačimi in tujimi, kompetentnimi ter priznanimi strokovnjaki iz različnih področij, ki skupaj soustvarjajo bogat program šole, prinašajo najnovejša znanja iz dotičnih področij ter tako skrbijo za kvaliteto programa in uresničevanje poslanstva šole.

 

Vsebina programa

Vsebina Programa je interdisciplinarne narave in zajema najnovejša dognanja iz etologije, pedagogike, biologije, medosebnih motivacijskih sistemov, kognitivne nevroznanosti, funkcionalne neurologije, kognitivno-vedenjske terapije:


 • zgodovina kinologije
 • nov pristop – kognitivno zooantropološki pristop
 • pasme psov in motivacije
 • osnove kognicije (zaznavanje, koncentracija, spomin, učenje itd...),,
 • motivacijski sistemi pri psih (Roberto Marchesini)
 • potrebe psa
 • igra (različni tipi iger, igre vohanja, mentalne igre, HBG-HumanBodyGym, itd.)
 • omejitve behaviorizma
 • smiselnost oz. nesmiselnost teorije o dominanci ter sočutno vživljanje v psa in vodenje
 • verbalna, paraverbalna in neverbalna komunikacija s psom
 • jasna komunikacija med kinološkim vzgojiteljem in skrbnikom psa
 • zdrava prehrana psa
 • prva pomoč pri psu
 • manipulacije in masaža psa
 • primerna oprema in negativni učinki uporabe neprimerne opreme
 • centripetacija in centrifugacija
 • sprehod, vlečenje na povodcu, upravljanje psa na prostosti in odpoklic
 • čutila in zaznavanje
 • razvojna obdobja mladička
 • nagrajevanje psa
 • proksemika 
 • aplikacija pridobljenega znanja v praktičnih vajah s svojim oz. drugim psom


Kaj bo pridobil udeleženec programa

Udeleženec programa 1.stopnje:

 • bo pridobil najnovejša znanja iz vzgoje, socializacije in miselnih procesov psa
 • bo imel tekom celega programa neomejeno mentorsko podporo prek e-maila ter direktno podporo na samih modulih
 • bo prejel ključne vsebine programa v natisnjeni ali elektronski obliki
 • bo vključen v zaprto fb skupino, kjer si bo lahko delil mnenja in posvetoval z ostalimi udeleženci programa
 • bo imel na razpolago kvalitetno delovno okolje (velik ograjen poligon, opremljen z raznimi rekviziti in pripomočki, pokrit šotor in topel zaprt prostor za hladne dni), podporo učiteljev in psov tutorjev za osebni napredek udeleženca tečaja in njegovega psa
 • bo ob uspešno zaključenem izpitu brezplačno dodan z imenom in priimkom ter imenom njegovega podjetja na Zemljevid Mi2, slovenski zemljevid kinoloških vzgojiteljev in inštruktorjev za kognitivno – vedenjsko prevzgojo psov, ki mu bo omogočal, da ga bodo stranke lažje našle in mu bo obenem pripomogel pri reklamiranju njegove dejavnosti
 • bo pridobil diplomo Kinološki vzgojitelj 1. stopnje 

Podelitev naziva

Po uspešno zaključenem usposabljanju 1. letnika, bo udeleženec Programa AKADEMIJE Mi2 prejel diplomo Kinološki vzgojitelj 1. stopnje. S pridobljenim znanjem in s tem nazivom lahko prične s profesionalno kariero prek svojega lastnega podjetja.  Akademija Mi2 je Program v okviru neformalnega oz. dodatnega izobraževanja in pri nas NI akreditiran s strani Kinološke zveze Slovenije (tako bo do nadaljnjega tudi ostalo).


Možnosti nadaljevanja programa v višje nazive

Po uspešno zaključenem izpitu prvega letnika in pridobljenem nazivu kinološki vzgojitelj 1. stopnje bo udeleženec programa lahko nadaljeval z šolanjem v naslednji letnik, kjer bo razširil in poglobil znanja iz prve stopnje. Program 2. letnika bo sestavljen iz 9 modulov (8+1, zadnji bo namenjen praktičnemu in teoretičnemu preverjanju znanja), ki bodo potekali 1x mesečno, en cel vikend, 8h na dan, 16h na vikend, skupno torej 9x16h = 144 ur teorije in predvsem prakse.  Ob zaključenem izpitu bo pridobil udeleženec programa naziv KINOLOŠKI VZGOJITELJ 2. STOPNJE.


Na koncu šolanja bo kinološki vzgojitelj 2.stopnje imel veščine za samostojno delo s psi v različnih starostnih obdobjih, s čimer bo preprečil vedenjske težave, ki se lahko razvijejo zaradi napačnega dela s psi in nerazumevanjem pasje psihologije in njihovega delovanja. Delal bo lahko tudi s psi, ki imajo lažje vedenjske težave, ki izhajajo iz napačnega vsakdanjega življenja. Pri psih z težjimi vedenjskimi težavami pa bo še potrebno sodelovanje z inštruktorjem za kognitivno-vedenjsko prevzgojo psov oziroma pri najtežjih primerih sodelovanje z vedenjskim veterinarjem.

 

Cilj pridobljenih veščin bo razvijati prilagodljiv in prožen značaj udeleženca akademije, ki se zna vključiti v svet stranke in uravnovesiti odnos pes-skrbnik. Pridobljene spretnosti bodo omogočale kinološkemu vzgojitelju 2. stopnje delo z družinami, kjer je pes del družinskega sistema in kjer bo kinološki vzgojitelj 2.stopnje deloval z odnosi družinskih članov (vključno s psom), skozi odnos in za odnos po prilagojenih poteh, ki omogočajo oblikovanje učnega procesa, ki je do vseh udeleženih pošten, odgovoren, uravnotežen in zaveden.

 

Kinološki vzgojitelj 2. stopnje bo tudi strokovnjak, ki bo lahko izvajal predposvojitvene obiske, torej bo pomagal družini pri izbiri najprimernejšega psa in jim dal napotke kako ga uvesti v družinsko okolje. Usposobljen bo tudi za oblikovanje vzgojnih programov tako za individualne kot skupinske programe (puppy class/mala šola, puppy party, ure socializacije in komunikacije, skupinski sprehodi, delavnice, itd.). Usposobljen bo za učenje klasičnih povelj (kot so sedi, prostor, poleg, različni trikci) kot tudi bolj zapletenih zahtev (odpoklic, lepa hoja na povodcu, pravilne komunikacijske dinamike v družini, prepoznavanje potreb posameznega psa, vključevanje v urbano okolje, primerne igre in kognitivne dejavnosti, itd).

 

Po opravljenem drugem letniku se bo program Akademije Mi2 nadaljeval z zadnjo, 3. stopnjo, šolo za KINOLOŠKE INŠTRUKTORJE ZA KOGNITIVNO-VEDENJSKO PREVZGOJO PSOV, ki bodo usposobljeni za prevzgojo psov, torej najrazličnejših problematičnih vedenj pri psih kot so ločitvena tesnoba, agresivnost, reaktivnost, obsesivno-kompulzivne motnje, plašnost, fobije, itd. Pri psih z patološkimi vedenjskimi težavami pa bo za korenite spremembe potrebno timsko delo in sodelovanje kinološkega inštruktorja z vedenjskim veterinarjem, ki bo v zelo neuravnoteženih družinskih sistemih postavil diagnozo in nakazal na katerih področjih bo potrebno delo.


MNENJA UDELEŽENCEV NAŠIH  PROGRAMOV

 
 

PLAČILNI POGOJI

Ko bomo prejeli vašo prijavo, vam bomo v najkrajšem možnem času odgovorili nazaj (1-2 dni, če odgovora ne dobite nam prosim pišite na pasjasola.mi2@gmail.com). Na mail vam bomo poslali račun. Po plačilu računa boste imeli zagotovljeno tudi mesto v akademiji. Nakazilo se bo izvedlo na TRR  SI56 0468 4011 4025 330 (nismo davčni zavezanec).


Plačilo bo možno na tri načine in sicer:

 • vpisnina 200,00 EUR, ki jo je potrebno poravnati skupaj s 1. obrokom + na obroke 5 x 190,00 EUR (skupaj 1.150,00 EUR)
 • na dva obroka 2 x 535,00 EUR (skupaj 1.070,00 EUR)
 • plačilo v enkratnem znesku 1.000,00 EUR

Število mest je omejeno. Za zgodnje prijave do 5.3.2021 velja 5% popust.PRIJAVA  V AKADEMIJO Mi2


Prijavi se na e-novičke in prejmi 14 praktičnih idej za pripravo pasjih miselnih iger, ki vaju bodo v trenutku bolj zbližale in okrepile vajin odnos: